viernes, 13 de marzo de 2009

Venres dos cinco sentidos: vista · Five senses Friday: seeing

Pasando de blog en blog, non sei moi ben dende onde cara onde cheguei a are so happy, cunha mamá a piques de ver ó seu novo bebé e cunhas fotos preciosas cunha cor especial. Ela fai a proposta de que nas, se cadra, 5 semanas que faltan para ver ó seu bebé adiquemos os venres ós 5 sentidos e ó que nos gustaría lembrar, pequenos detalles que vemos todos os días e ós que non prestamos atención ou que esquecemos axiña. Non sei se serei quen de escribir os 5 venres, pero so facer o exercicio xa merece a pena.

- A Z. randeando todas as tardes sen parar, e gozando por fin da compaña doutros pequenos.
- As miradas únicas da L. á súa irmá, e como a Z. sabe facela rir cando está inqueda.
- O sorriso que vexo na faciana da L. ó espertar cada mañá.
- A man da L. tratando de acadar a miña camiseta.
- O ceo azul, so azul.
- As cores que brillan coa chegada do sol... e con eles a chegada tamén das sombras.
- Os abrochos nas árbores, e os primeiros frutais cargados de flores.
- Bolboretas amareliñas voando xuntas de dúas en dúas como empurradas por unha brisa únicamente para elas.
- As flores grandes e pequenas que aparecen no noso xardín a pesar dos meus "des-coidados".
- A herba alta.
- A roupa tendida fora ó sol.

Si, a miña semana estivo chea de nenas e primavera, e teño que gardalas porque sei que aínda quedan días escuros, pero... xa son os menos :)

five senses friday: seeing

1. romero, 2. narciso branco, 3. prímulas, 4. abrochos 1, 5. bolboretas nun ceo azul, 6. abrochos 2, 7. roupa ó sol, 8. sol e sombras, 9. randeira

Penso tantas veces en ter unha cámara incorporada nos meus ollos... ou ter memoria para lembrar para sempre estes instantes... se cadra isto axuda un pouco.

E agora perdoade polo intento de tradución, pero tiña que intentalo :)Going from blog to blog, I don't know very well from where to where, I arrived at are so happy, with a mom about to see her new baby and with beautiful photos with special colour. She proposes that in the, maybe, 5 weeks she had to wait to see her baby we devote fridays to teh 5 senses and to what we want to remeber, little details we see everyday and we don't pay attention at, or forget quickly. I don't know if I could write the 5 fridays, but it worths only doing the exercise.

- Z. swinging every afternoon without stopping, and enjoying at last with others company.
- The unique looks from L. to her sister, and how Z. knows how to make her laugh when she's disturbed.
- The smile at the L. face at wake up every morning.
- L's hand trying to reach my shirt.
- The blue, only blue sky.
- Bright colours with the arrival of the sun... and arrival of shadows with them too.
- Sprouts in the trees, and first fruit trees full of flowers.
- Yellowish butterflies flying together in pairs, as pushed by a freeze for them only.
- Big and small flowers that appear in our garden despite my "non-care".
- Tall grass.
- Clothes hang out at the sun.

Yes, my week was full os girls and spring, and I have to keep them because I know that there are still dark days... but are the less :)

I think so many times about having eyes camera-incorporated... or having memory to remember this moments forever... may be this helps a little.

Sorry for the attempt of translation, but I had to try :)

4 comentarios:

 1. Beautiful! I'm so glad you played along. I love all your sights of spring. I hung out my first load of laundry today since last autumn- lovely!

  xo, K

  ResponderEliminar
 2. Hace falta tener una mirada especial para poder ver los detalles de la vida. Me da, que ni con una cámara incorporada a los ojos muchos podrían hacerlo...
  Aunque te entiendo. Ayer mismo cuando entré al coche se me coló una pasajera: una mariposa que se posó tan cómoda ella, encima del volante... Ya ves, si hubiera tenido esa cámara en los ojos... :))
  Preciosas fotos, por cierto, las de esa primavera adelantada.
  Y cómo es eso que tienes envidia??? Por Tutatis!! pero si acabas de dar a luz... vas a ir ya a por el tercero?? :))

  ResponderEliminar

Conta, conta...

Por se queres compartir